Ana Sayfa Güncel Yargıtay: Hayırsız evlada miras yok

Yargıtay: Hayırsız evlada miras yok

0
0

Güçlü bir ailenin tek evladı olan genç kız, eğitimini yurt dışında tamamladıktan sonra döndüğü Türkiye’de bir çok şirketlerde üst seviye yöneticilik yaptı.

Argümana nazaran bir çok şirkette mesai arkadaşlarıyla yaşadığı geçimsizlik sebebiyle sık sık iş değiştirdi.

İş hayatı çalkantılı giden genç bayan, tekrar teze nazaran anna ve babasını uzun yıllar ziyarete gitmedi, onların hatırını bile sormadı.

Evlatlarının hayırsız olduğunu düşünen milyonlarca lira servet sahibi anne baba ise evlatlarını vasiyatname ile mirastan reddetti.

MİRASTAN YOKSUN BIRAKAN AİLESİNİ DAVA ETTİ

Mahkemenin kapısını çalan genç bayan, yurt dışında eğitimini tamamladığını, annesi ile şirket kurduklarını ve şirket müdürü olarak çalıştığını; hiçbir vakit anne ve babasını ihmal etmediğini, daima olarak ve imkanları dahilinde ilgilendiğini, bir evladın ailesine göstermiş olduğu saygıyı, sevgiyi ve ihtimamı her vakit için gösterdiğini lisana getirdi.

MÜNASEBETLERİNİ SIRALADI

Babası tarafından noterlikte düzenlenen vasiyetnamede belirtilen konuların gerçeği yansıtmadığını, annesiyle birlikte kurdukları şirketin, haber verilmeden tadilat açıklamasıyla kullanılmaz hale getirildiğini, şirketin kayıt ve muhasebe evraklarının annesi tarafından habersizce alındığı ve şirketin işleyişini imkansız hale getiren davranışlarda bulunulduğunu öne sürdü.

VASİYETNAMENİN İPTALİ İSTENDİ

Hayatını devam ettirmek için arkadaşlarının takviyesini aldığını, babasıyla ile görüşmelerinin aralıklarla devam ettiğini, buna karşın annesinin, babasının mevtini gizlediğini, babasının hazırladığı vasiyetnamelerin içerik olarak mirasçılıktan çıkarmak üzere yapıldığını kaydederek, vasiyetnamenin iptaline karar verilmesini talep etti.

Davalı anne ise davacının ana ve babasına gösterdiği ilgiye yönelik olarak ileri sürdüğü savların, yurt içindeki ağır çalışma hayatı dışında 1998 yılına kadar geçerli olduğunu, davacının çalışma hayatı müddetince ortaklarıyla anlaşamayan, çalıştığı şirketlerde geçimsizliğinden ötürü işine son verilen birisi olduğunu lisana getirdi.

Davacının babası tarafından mirasçılıktan çıkartılmasını haklı kılan tüm hukuksal nedenlerin açıkça kanıtlandığını savundu.

Mahkeme, davacının, babasının toplumsal ve ekonomik durumu itibariyle yurt dışında okutulduğunu, çok rahat bir hayat sürmesi sağlanmış olmasına karşın ticari hayattaki beklentilerinin gerçekleşmemesi üzerine ailenin yanından ayrıldığına dikkat çekti.

MAHKEME ‘HAYIRSIZ EVLAT’ GEREKÇESİYLE REDDETTİ

Mahkeme kararında, “Ailesinin onaylamadığı bir evlilikten sonra boşanmış ve daha sonra nikahsız bir beraberlik içinde bulunmuş ve lakin babası tarafından öbür şahıslar aracılığıyla bulunarak hastalığı sırasında meskenine getirtilebilmiştir. Davacı miras bırakana ve öz annesine yönelik olarak ziyaret etmeme, hatırını sormama, onların ve toplumun genel kabulü dışında ailenin onurun ihlali olarak bedellendirilen nikahsız birlikte yaşama üzere aksiyonlar yanında; ziyaret ettiğinde babasına yönelik olarak ‘bunun mezar yeri var mı?’ biçiminde olumsuz tabirler kullanılmak suretiyle Türk Uygar Kanununun 510. hususunda belirtilen şartların gerçekleşmesine sebep olmuştur. Muris de bu sebeplerle davacıyı mirasçılıktan çıkarmıştır. Mirasçılıktan çıkarma sebebi olarak vasiyetnamesinde belirtilen şartların gerçekleştiği davalı tarafça ispatlandığı’ gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir” denildi.

YARGITAY’DAN EMSAL KARAR

Davacı genç bayan kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi, davanın kabülüne hükmetti.

Bu sefer davalı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikteki kararda, anne babanın hatırını sormayan evladın mirastan rededilebileceği vurgulandı.

“ANNE BABAYI ARAYIP SORMAYAN EVLAT KUSURLUDUR”

Kararda şu tabirlere yer verildi: “Davalı anne, vasiyetnamede belirtilen ıskat sebeplerini ispat etmek için şahit dinletmiştir. Davalı şahitlerinin, murisi uzun vakittir tanıdıklarını özel günlerde yanlarında olduklarını lakin davacıyı hiç yanlarında görmediklerini birinci sefer duruşma salonunda gördüklerini; davacının anne babasına haber vermeden kayıplara karıştığını lisana getirmişlerdir.

Davalının daha evvel kızının konutunu bilmediğini; davacının adresinin tespit edilmesinden sonra muris ve davalının bu adrese çiçek yaptırarak gittiklerini fakat davacının babasına ’ne işiniz var niçin geldiniz’ dediğini öne sürmüşlerdir. Bir kısım şahitlerin ise murisin kızlarının olduğunu dahi bilmediğini; davacının miras bırakana ve davalı annesine karşı ilgisiz kaldığı, hastalığı ile ilgilenmediği dinlenen şahit beyanları ile sabit olmuştur. Bilakis önemli ve inandırıcı kanıt ve olaylar bulunmadıkça asıl olan şahitlerin gerçeği söylemiş olmalarıdır. Evrakta, şahitlerin gerçek olmayan olayları gerçekmiş üzere tabir ettiğini kabule kâfi kanıt ve olgu da bulunmadığından şahitlerin kelamlarına kıymet vermek gerekmektedir. Bu durumda bölge adliye mahkemesince, dinlenen şahit beyanlarına nazaran, dava konusu vasiyetnameler ile mirasbırakanın davacı kızını mirastan çıkarma sebebi olarak ileri sürdüğü hadiselerin mirasçılıktan çıkarma sebebi sayılabilecek nitelik ve nicelikte bulunduğu, kısaca davacının anne ve babası olan mirasbırakana karşı mükellef olduğu aile hukukundan doğan yükümlülüklerini büyük ve kusurlu davranışlarla yerine getirmediği gözetilerek karar verilmesi gerekirken; yanılgılı kıymetlendirme ile yazılı biçimde karar verilmiş olması, tarz ve yasaya muhalif olup, bozmayı gerektirmiştir.

“AİLE MİSYONLARINI İHMAL EDEN MİRASÇILIKTAN ÇIKARILABİLİR”

Açıklamalar ışığında somut olaya bakıldığında; mirasbırakanın, vasiyetnameler ile kendisi ile annesinin isteği dışında meskeni terk ettiği, dönmesi için haber gönderilmesine karşın gelmediği, tanımadıkları birisi ile kendisine ve annesine haber vermeden evlendiği, ağır hastalığa yakalanmasına ve haber gönderilmesine karşın bakmayacağını, ilgilenmeyeceğini, meskene gelmeyeceğini bildirdiği; bayramlarda ve öteki değerli günlerde yıllar uzunluğu konuta uğramadığı, telefonla aramadığı; boşandığı eşi ile birlikte nikahsız olarak yaşadığı, son periyotta yapılan rica ve minnetler ile zoraki meskene geldiği lakin ilgilenmediği yabancı biri üzere davrandığı; ’yatacak mezar yeri var mı bu adamın’ dediği; kiracılara özel hayatları ve geçmiş ile ilgili birtakım şeyler anlattığı, anne babasının makus beşerler olduğunu söylediği, bu sebeple davacının ailevi misyonlarını ağır bir formda ihlal ettiği gerekçesiyle, mirasçılıktan çıkardığı görülmektedir. Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz