Ana Sayfa Ekonomi Türkiye’nin kamu yatırımlarının haritası çizildi

Türkiye’nin kamu yatırımlarının haritası çizildi

0
0

2022-2024 devri Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’ne nazaran, kamu yatırımlarında büyümeye, özel kesim yatırımlarını desteklemeye, üretim, istihdam ve ülke refahını artırmaya katkı sağlayacak projelerle makroekonomik maksatları destekleyecek projelere öncelik verilecek.

DOĞALGAZ REZERVLERİNE YÖNELİK ALTYAPI PROJELERİNE ÖNCELİK

Doğalgaz arz stoklarının kâfi seviyede oluşturulmasına imkan sağlayacak projelere ve denizlerde keşfedilen doğalgaz rezervlerinin ülke iktisadına kazandırılmasına yönelik altyapı projelerine öncelik tanınacak.

SAVUNMA SANAYİ PROJELERİNE ÖNCELİK

Madencilik kesiminde güç bölümü ve imalat sanayine girdi temin eden üretime yönelik projelere, kömür, petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynaklar ile rezervi tükenmekte olan ve arz güvenliğinin sağlanması açısından kıymet arz eden madenlerin aranmasına ve üretilmesine yönelik projelere öncelik sağlanacak.

Sanayi altyapısına yönelik Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Küçük Sanayi Sitesi (KKS) ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri projelerinde sektörel ve tematik projeler öncelikli olarak yatırım programına alınacak.

Güç dalında, arz-talep tahlillerine dayanan, başta nükleer ve yenilenebilir güç olmak üzere yerli ve özgün güç teknolojileri geliştirme gayeli yatırımlara, yenilenebilir kaynakların sisteme entegrasyonunu sağlayacak iletim altyapısı projelerine öncelik verilecek.

LOJİSTİK MERKEZLERİNİN STANDARTLARI YÜKSELTİLECEK

Lojistik merkezlerinin, üslerinin imaline öncelik Demir yolu yatırımlarında, Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule projeleriyle ikinci sınır üretimleri, sinyalizasyon ve elektrifikasyon çalışmaları ve kıymetli yük merkezlerine iltisak çizgisi imaliyle raylı sistem araçlarının yerli üretimi öncelikli olacak.

Deniz yolu yatırımlarında, Filyos Limanı, Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı ve Çandarlı Limanı’nın tamamlanmasına birinci derecede öncelik verilecek.

Lojistik yatırımlarında Çukurova, Batı Karadeniz ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere mevcut ve üretimi devam eden lojistik merkezlerin standartları yükseltilecek. Türkiye Lojistik Master Planı sonuçları dikkate alınarak lojistik merkezlerinin, üslerinin imaline öncelik tanınacak.

TURİZM ÇEŞİTLENDİRİLMESİ SİYASETİ PROJELERİNE KATKI SUNULACAK

Turizm dalında, turizmin çeşitlendirilmesi siyaseti ve sürdürülebilir turizm prensipleri doğrultusunda destinasyon idaresi yaklaşımıyla geliştirilmiş projelere öncelik sağlanacak.

Yeni lojman üretimi tekliflerinde güvenlik kuruluşlarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki projelerine öncelik tanınacak.

SIHHATTE BÖLGESEL FARKLARI AZALTICI PROJELER ÖN PLANDA OLACAK

Sıhhat kesiminde, esirgeyici ve birinci basamak sıhhat hizmetlerine yönelik projeler, fiziki gerçekleşmesi yüzde 75’in üzerinde olan projeler, inşaatı tamamlanan ünitelerin donanım gereksinimleriyle ilgili projeler, zelzeleye karşı güçlendirme projelerine ve bölgesel farkları azaltıcı projeler birinci evrede kamu yatırımı alacak.

GÜVENLİK HİZMETLERİNDE YATIRIMLAR YAPILACAK

Güvenlik hizmetlerinin sunumunda uyumu ve güvenlik ünitelerinin teknolojik donanımını güçlendirecek projelere, önleyici/koruyucu güvenlik hizmetleri niteliğindeki projelerle, hizmetin aktifliğini, kalitesini ve kapasitesini artıracak projelere, hudut güvenliği projelerine, terörle, uyuşturucuyla ve siber kabahatlerle uğraşa katkı sağlayacak projelere ve yatırımlara öncelik verilecek.

SUDA KAYIP KAÇAĞIN ÖNLENMESİNE ÖNCELİK

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün yatırım programında yer alan büyük su işi projelerinden, depolaması tamamlanmış yahut depolamasız, su iletim tesisleri inşaatı bitmiş yahut devam eden projelere öncelik tanınacak. Su kayıp ve kaçaklarının azaltılmasına yönelik projelere öncelik verilecek. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen içme suyu temini projelerinden su kayıp oranı yüzde 50’nin altında olan nüfusu 50 bin ve üzerinde olan belediyelere öncelik sağlanacak.

İŞ KAZALARININ İZLENEBİLMESİ İÇİN SİSTEM OLUŞTURULACAK

İstihdam ve çalışma hayatı alanında, işletmelerde sürdürülebilir bir iş sıhhati ve güvenliği idare modeli anlayışının hakim kılınmasıyla iş kazaları ve meslek hastalıklarının sağlıklı izlenebilmesini sağlayan bir sistemin oluşturulması sağlanacak.

Etkin iş gücü programlarının daha aktif kullanımının sağlanmasına, iş gücü piyasasında dezavantajlı olan bayan, genç ve göçle ülkeye gelen kesitlerin iş gücü piyasasına iştirakinin ve entegrasyonunun sağlanmasına yönelik yatırım projelerine öncelik tanınacak.

SİSTEMSİZ GÖÇLE GAYRET

Göç alanında bilgi sistemlerinin geliştirilmesine, göçmenlerin ve yurt dışında yaşayan vatandaşların ekonomik ve toplumsal durumlarının tespitine yönelik araştırma projelerine öncelik verilecek.

Sistemsiz göçle uğraş kapsamında yapılan geri gönderme merkezleri ve sığınma konutu yatırımlarında mevcut yatırımların tamamlanmasına öncelik sağlanacak, yeni proje teklifi yalnızca mevcut imkanların kullanılmasıyla çözülemeyecek mecburî hallerde yapılacak ve bu projelerde göç yolları üzerindeki vilayetlere öncelik tanınacak.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz